Call for Abstracts is open now! / Прийом тез відкрито!

Call for Abstracts for the 5th Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium was extended! 

Event dates: 06-10 April, 2020

Event location: Kyiv, Ukraine

Abstract submission deadline extended through 23 December 2019

List of topics include: infectious diseases of humans and animals, veterinary medicine, public health, environmental science, toxicology, health care management and policy development 

Eligible participants: academic and research staff, early- and mid-career scientists, PhD students, interns, master students, students

Registration fee: Participation in the 2020 ROHRS and abstracts publication is free of charge for all participants.

Do not miss the opportunity to join the biggest One Health event in Ukraine!

Період прийом тез для участі в П’ятому щорічному регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції “Єдине здоров’я” за підтримки ПЗБЗ в Україні ПОДОВЖЕНО!

Дати заходу: 06-10 квітня 2020 року

Місце проведення заходу: Київ, Україна

Кінцевий термін подачі тез подовжено до 23 грудня 2019 року

Перелік тем включає: інфекційні захворювання людей та тварин, ветеринарна медицина, громадське здоров’я, гігієна навколишнього середовища, токсикологія, управління в системі охорони здоров’я та розробка нормативно-правової бази

Участь можуть взяти: співробітники академічних та наукових установ, молоді вчені та вчені з досвідом, аспіранти, інтерни, магістри, студенти

Ресєтраційний внесок: Участь у Симпозіумі 2020 та публікація тез є безкоштовними для усіх учасників.

Не пропустіть можливість приєднатись до найбільшого заходу, що проводиться на підтримку концепції “Єдине здоров’я” в Україні!